Jelikož je u nás potřeba veškeré hotovstní platby odesílat a evidovat pomocí EET, připravili jsme pro vás rozšíření, které vám umožní danou práci automatizovat.

Toto rozšíření můžete aktivovat v Administraci -> Rozšíření -> EET Plugin

Po aktivaci musíte nastavit následující paramatry proto aby se vše evidovalo a fungovalo správně.

  1. Fakturační jednotku (minimálně jednu)
  2. Její certifikát
  3. Nastavení automatického evidování

Fakturační jednotky

Proto aby náš systém mohl evidovat vaše hotovostní platby, musíte vytvořit fakturační jednotku, ta slouží jako fakturační údaje a údaje o EET, které ne potřeba mít nastavené.

Fakturační jednotka se skládá z: 

  1. Fakturačních údajů (Název, Adresa, IČ/DIČ)
  2. Čísla poklady a provozovny
  3. Režim - Běžný nebo Testovací

Tyto údaje se musí schodovat s údaji, které jste vyplňovali při vytváření EET přes finanční úřad či online. Číslo pokladny a provozovny pak je již vázáno na váš vytvořený certifikát.

Certifikáty

Certifikáty slouží k ověření a přístupu k evidování na EET vaším jménem. Certifikáty vždy patří k jedné fakturační jednotce. 

Certifikát lze nahrát po vytvoření fakturační jednotky a následné kliknutí na Přidat vedle titulku Certifikáty u dané Fakturační jednotky.

Následně musíte vybrat dany certifikát (.p12 soubor) a zadej jeho heslo. Heslo jste zadávali při jeho vygenerování přes webový systém EET.

V této fázi jste připraveni evidování otestovat. Tím že jste aktivovali tento plugin se vám v menu automaticky po obnovení stránky zobrazí EET záložka.

Nezapomeňte si nastavit  režim Testovací u fakturační jednotky.

Po kliknutí můžete přímo zaevidovat ručně jakékoliv údaje na EET.

Automatické evidování

Pokud využíváte vystavování faktur přes náš systém, tak můžete také nastavit automatické zaevidování na EET. Věškeré faktury, které budou označené za typ platby Hotově se při označení za zaplacené automaticky zaevidují na EET.

Následně pak můžete daný doklad přímo odeslat na email s patřičnými údaji, popř. nastavit aby se tak stalo automaticky.

Veškeré automatické evidování funguje i zpětně. Pokud dojde ke stornování dokladu tak se EET znovu zaeviduje s mínusovou částkou tudíž ani to nemusíte dělat ručně.

Našli jste odpověď?